Acties

home

Fietseling Oostende is een actieve werkgroep, die geregeld acties opzet of er aan deelneemt. De Fietstelweek en de Fietsapplaus acties vormen een prille traditie, maar van de Fietseling hebben we ondertussen al 25 edities achter de rug. En ook de uitreiking van de Spaken staan jaarlijks op het programma.

Wij proberen onze acties steeds de nodige persweerklank te bezorgen, want beleidsmedewerkers blijken daar nogal gevoelig voor. En uiteindelijk is ons doel: in Oostende veilig en comfortabel kunnen fietsen.


De Nationale Applausdag voor fietsers viert zijn vijfde verjaardag!

pic

De werkgroep Fietseling stond op 21 maart 2018 aan de oprit van het nieuwe fietspad dat uitkomt op de Torhoutsesteenweg.


Pop-up fietsenstalling aan MuZee

pic

Met een ludieke actie organiseerde de Fietseling /Fietersbond Oostende een pop-up fietsenstalling aan MuZee in de Romestraat. Fietsen mogen in principe niet tegen de gevel geplaatst worden (zie verbodsbordjes tegen gevel onderaan). Waar moeten de vele bezoekers dan hun feits kwijt geraken? We plaatsten een pop-up fietsenstalling van 2 x8 waar gemakkelijk 16 fietsen konden staan. We kregen hiervoor aanmoedigingen van veel fietsende bezoekers en zelfs passerende Oostendse politici. Wie help dit dossier op te lossen na meer dan 12 jaar vragen?


Nationale Applausdag 2017 Oostende

pic

Op Dinsdag 21 maart 2017 deed de werkgroep fietseling tevens afdeling fietsersbond terug mee aan de Nationale Applausdag voor Fietsers.


Geslaagde nationale Applausdag 21 maart 2016.

pic

Op 21 maart stond de werkgroep fietseling tevens afdeling fietsersbond met vele sympathisanten (15 tal) langs de Alfons Pieterslaan om de fietsers een hart onder de riem te steken. We waren verheugd te mogen vaststellen dat zoveel mensen de fiets gebruikten en er was heel wat schoolgaande jeugd,. Allen waren aangenaam verrast en de meesten reageerden door een glimlach of door de duim in de lucht te steken. Alvast bedankt aan alle deelnemers van de Applausactie die vandaag reeds vroeg paraat waren.


Actie aan Petit Paris bij het onlangs aangelegde nieuwe fietspad. 14 januari 2016.

pic

De werkgroep fietseling vraagt zich af waarom de paal voor de verkeerslichten zo dicht bij het fietspad staat. De comfortafstand (minstens 50 cm schrikafstand) werd hier niet in acht genomen. De fietser kan moeilijk de verkeerslichten zien, tenzij er verkeerslichtjes op ooghoogte worden aangebracht. Op deze plaats vragen we ook het rechts afslaan voor fietsers door rood toe te staan richting Alfons Pieterslaan. Het zou een primeur zijn voor Oostende, maar we vragen dit ook op andere kruispunten, uitgerust met verkeerslichten. Aan de nieuwe bushalte ontstaan nu ook mogelijke conflicten tussen de fietsers en de op- en afstappers. Er is tevens een potenti?e gevaarlijke situatie met de hoge boordsteen: fietsers kunnen bij een verkeerd manoeuver veel dieper vallen. De vroegere plaats van de bushalte was volgens ons veiliger voor de zachte weggebruiker. Wij blijven aandringen op een overleg met het stadsbestuur voor de uitvoering van de werken, zodat we samen de plannen kunnen bekijken en gezamenlijk tot een resultaat komen dat voor alle weggebruikers het beste is. Dit bespaart de kosten die nadien moeten gemaakt worden om alsnog aanpassingen uit te voeren.


Plechtige heropening 21 december 2015

pic

Vandaag staat de werkgroep Fietseling tevens Afdeling Fietsersbond Oostende klaar om het “vernieuwde fietspad” langs de Slijkensesteenweg in te rijden. Sinds april 2015 werd dit fietspad afgesloten om de werkzaamheden aan de busterminal te kunnen uitvoeren. De fietsers uit Vuurtorenwijk of Bredene die naar Oostende fietsen moesten dus omrijden over de Twee Bruggenstraat, over de blauwe bruggen, door de fietstunnel en via de Conterdamkaai naar de graaf de Smet de Naeyerlaan om het Centrum (en het NMBS-station) te bereiken. Als de blauwe bruggen open staan voor de scheepvaart moeten de fietsers omrijden langs de Hendrik Deweertkaai, Sloepenstraat, Camerlinkstraat en zo door de fietstunnel. Met deze omweg riskeren fietsers elke keer weer hun leven, vooral als vrachtwagens of bussen elkaar moeten kruisen, en missen de aansluiting met bussen of treinen. De werkgroep Fietseling tevens afdeling Fietsersbond Oostende gaf dit jaar dan ook de verroeste spaak voor het afsluiten van het fietspad langs de Slijkensesteenweg. We zijn er van overtuigd dat voor die situatie zeker een veilig alternatief kon gerealiseerd worden doorheen het havengebied. In de orientatienota van het mobiliteitsplan van de stad Oostende lezen we: “De Slijkensesteenweg blijft een route voor de fietsers.” Die Slijkensesteenweg is een zeer belangrijke verbindingsweg voor fietsers. Het is niet alleen de kortste maar ook de veiligste weg om naar en van Oostende te rijden. Hij wordt dagelijks gebruikt door honderden mensen die zich van en naar het werk begeven (eventueel verder met bus of trein) alsook door leerlingen van de verschillende Oostendse scholen. Dit hebben we het afgelopen jaar met de applausactie in maart en met de telweek in September aan de Bolle zelf kunnen vaststellen. Trouwens dit fietspad maakt deel uit van de kustfietsroute. Wanneer de stad Oostende echt wil gaan voor “een sterk fietsbeleid”, zoals het charter van het Vlaamse Fietsberaad stelt, en dat aangenomen werd op een recente gemeenteraad en vorige week werd ondertekend in Gent door de bevoegde schepen Jean Vandecasteele, dat moet deze ontsluitingsweg voor fietsers een prioriteit zijn in het Oostendse fietsbeleid. Een veilige en comfortabele fietsroute van de Bolle naar de stad kan alleen maar Oostende helpen bij haar zo begeerde profilering als fietsstad. Ook vanuit toeristisch oogpunt moet dit een bevestiging zijn van het strategisch plan om toeristische bereikbaarheid te verhogen. Als we de situatie hier nu bekijken, vragen we ons af of dit fietspad er uiteindelijk nog komt? We vrezen dat deze erbarmelijke situatie bestendigd wordt en dat De Lijn zich zal beroepen op de technische onmogelijkheid omwille van de tramsporen. We zien ook dat het vorige fietspad vooral gebruikt wordt voor het parkeren van de auto’s van de werknemers van de Lijn. We vragen daarom met aandrang om bij de realisatieplannen mee aan tafel te mogen zitten om hier de beste mogelijke oplossing voor de fietsers te bekijken. De werkgroep Fietseling tevens Afdeling Fietsersbond Oostende